KMD

AKTUALIZACE/REGISTRACE ÚDAJŮ DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ

KMDKLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

tel.: 224 826 829, 221 778 630
IČO: 00064343, DIČ: CZ00064343

Členské číslo D/

Pokud jste nový neregistrovaný člen kontaktujte nás

Zde vyplňte své členské číslo (přiděleno od KMD)
Pokud jste nový člen, číslo vám bude přiděleno (teprve poté můžete vyplnit hromadnou e-přihlášku).

ZÁVAZNÁ HROMADNÁ PŘIHLÁŠKA DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ PRO ZŠ A SŠ

Sezóna 2019/2020
Přihlašujeme závazně žáků/studentů naší školy do KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ a žádáme, abyste nám ve školním roce 2019/2020 zajistili návštěvu 3 divadelních představení pro každého člena - členský poplatek činí 350 Kč za studenta.

- Zároveň bereme na vědomí závaznost organizačních pokynů (pro základní školy) nebo organizačních pokynů (pro střední školy).


V průběhu této sezóny obdrží škola volné vstupenky pro koordinátora KMD dle počtu členů:

ZŠ: SŠ:
10 - 15 členů 3 x 1 doprovodná vstupenka 10 - 20 členů bez bonusové vstupenky
16 - 45 členů 3 x 2 doprovodné vstupenky 21 - 40 členů 3 x 1 bonusová vstupenka
46 - 70 členů 3 x 3 doprovodné vstupenky 41 - 70 členů 3 x 2 bonusové vstupenky
71 a více členů 3 x 4 doprovodné vstupenky 71 a více členů 3 x 3 bonusové vstupenky

Adresa školy:
ČP:
Město:
Jméno koordinátora KMD školy pro KMD:

E-mail:
Tel. na koordinátora KMD: (telefon)
(mobil)
Jméno zástupce koordinátora KMD:
E-mail zástupce:

Informace o platbě: ÚHRADA ČLENSKÝCH POPLATKŮ JE MOŽNÁ POUZE NA ZÁKLADĚ NÁMI VYSTAVENÉ FAKTURY.
Hromadnou přihlášku stačí vyplnit pouze jednou. Počty členů SŠ skupin je možno upravovat do 15. října 2019. Druhou fakturu vystavíme po dohlášení konečného počtu členů. Jestliže se liší adresa školy (pro doručování vstupenek) a adresa sídla školy, uveďte to v poznámce. V případě, že je ZŠ skupina doplněna o mladší žáky než 8. a 9. třídy, uveďte to v poznámce. Děkujeme.


Vyberte možnost platby: složenkou   bankovním převodem   fakturou  


PŘIPOMÍNKY A PŘÁNÍ:Dne 16. 10. 2019 02:40:45


KMD
code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011