KMD

AKTUALIZACE/REGISTRACE ÚDAJŮ DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ

KMDKLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

tel.: 224 826 829, 221 778 630  
IČO: 00064343, DIČ: CZ00064343

Členské číslo A /

Pokud jste nový neregistrovaný člen kontaktujte nás

Zde vyplňte své členské číslo (přiděleno od KMD)
Pokud jste nový člen, číslo vám bude přiděleno (teprve poté můžete vyplnit hromadnou e-přihlášku).

ZÁVAZNÁ HROMADNÁ PŘIHLÁŠKA DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ
pro žáky ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií

Sezóna 2024/2025
Přihlašujeme závazně žáků naší školy do KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ a žádáme, abyste nám ve školním roce 2024/2025 zajistili návštěvu 4 divadelních představení pro každého člena - členský poplatek činí 500 Kč za žáka.

- Zároveň bereme na vědomí závaznost organizačních pokynů.


V průběhu této sezóny obdrží škola pro doprovod bezplatně vstupenky:

Počet členů 10 - 15 16 - 45 46 - 70 71 - 100 a více
PRO DOPROVOD 4 x 1 vstupenka 4 x 2 vstupenky 4 x 3 vstupenky 4 x 4 vstupenky

Adresa školy:
ČP:
Město:
Jméno koordinátora KMD školy pro KMD:

E-mail:
Tel. na koordinátora KMD: (telefon)
(mobil)
Jméno zástupce koordinátora KMD:
E-mail zástupce:

Informace o platbě: ÚHRADA ČLENSKÝCH POPLATKŮ JE MOŽNÁ POUZE NA ZÁKLADĚ NÁMI VYSTAVENÉ FAKTURY
Hromadnou přihlášku stačí vyplnit pouze jednou. Počty členů ZŠ skupin je možno upravovat do 30. září 2024. Druhou fakturu vystavíme po dohlášení konečného počtu členů. Jestliže se liší adresa školy (pro doručování vstupenek) a adresa sídla školy, uveďte to v poznámce. V případě, že je ZŠ skupina doplněna o mladší žáky než 8. a 9. třídy, uveďte to v poznámce. Děkujeme.

Vyberte možnost platby: složenkou   bankovním převodem   fakturou  


Vyplňte počet žáků
z jednotlivých tříd:
8. třída (tercie) 9. třída (kvarty) počet mladších žáků
doplňujících skupinu
počet žáků:

OZNAČTE NEHODÍCÍ SE DNY - Doporučujeme neškrtat víc než 3 dny.

 
 

OZNAČTE kdy PREFERUJETE návštěvy představení - výběr pouze odpoledních představení je výrazně omezenější oproti večerům, možnost odpoledne i večer umožňuje pestřejší nabídku představení.

Pouze odpoledne: Odpoledne i večer Pouze večer

PŘIPOMÍNKY A PŘÁNÍ:Dne 25. 06. 2024 16:49:56


KMD
code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011