KMD

AKTUALIZACE/REGISTRACE ÚDAJŮ DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ

KMDKLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

tel.: 224 826 829, 221 778 630
IČO: 00064343, DIČ: CZ00064343

Členské číslo C /

Pokud jste nový neregistrovaný člen kontaktujte nás

Zde vyplňte své členské číslo (přiděleno od KMD)
Pokud jste nový člen, číslo vám bude přiděleno (teprve poté můžete vyplnit hromadnou e-přihlášku).

ZÁVAZNÁ HROMADNÁ PŘIHLÁŠKA DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Sezóna 2024/2025
Přihlašujeme závazně studentů naší školy do KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ a žádáme, abyste nám ve školním roce 2024/2025
zajistili návštěvu 6 divadelních představení pro každého člena - členský poplatek činí 750 Kč za studenta. Samozřejmostí je možnost navýšení počtu členů po letních prázdninách z řad nových studentů.

- Zároveň bereme na vědomí závaznost organizačních pokynů.

V průběhu této sezóny obdrží škola bonusové vstupenky pro koordinátora KMD dle počtu členů:

Pražské školy: Mimopražské školy:
10 - 20 členů bez bonusové vstupenky 10 - 20 členů bez bonusové vstupenky
21 - 50 členů 6 x 1 bonusová vstupenka 21 - 40 členů 6 x 1 bonusová vstupenka
51 - 100 členů 6 x 2 bonusové vstupenky 41 - 70 členů 6 x 2 bonusové vstupenky
101 a více členů 6 x 3 bonusová vstupenky 71 a více členů 6 x 3 bonusové vstupenky

Adresa školy:

ČP:
Město:
Jméno koordinátora KMD školy pro KMD:

E-mail:
Tel. na koordinátora KMD: (telefon)
(mobil)
Jméno zástupce koordinátora KMD:
E-mail zástupce:

Informace o platbě: ÚHRADA ČLENSKÝCH POPLATKŮ JE MOŽNÁ POUZE NA ZÁKLADĚ NÁMI VYSTAVENÉ FAKTURY.
Hromadnou přihlášku stačí vyplnit pouze jednou. Počty členů SŠ skupin je možno upravovat do 31. října 2024. Druhou fakturu vystavíme po dohlášení konečného počtu členů. Jestliže se liší adresa školy (pro doručování vstupenek) a adresa sídla školy, uveďte to v poznámce. Děkujeme.


Vyberte možnost platby: složenkou   bankovním převodem   fakturou  


PŘIPOMÍNKY A PŘÁNÍ:Dne 25. 06. 2024 18:51:23


KMD
code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011