KMD

AKTUALIZACE/REGISTRACE ÚDAJŮ DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ

KMDKLUB MLADÝCH DIVÁKŮ

Divadlo v Dlouhé, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1

tel.: 224 826 829, 221 778 630
IČO: 00064343, DIČ: CZ00064343

Členské číslo E/

Pokud jste nový neregistrovaný člen kontaktujte nás

Zde vyplňte své členské číslo (přiděleno od KMD)
Pokud jste nový člen, číslo vám bude přiděleno (teprve poté můžete vyplnit hromadnou e-přihlášku).

ZÁVAZNÁ HROMADNÁ PŘIHLÁŠKA DO KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ PRO ZŠ

Sezóna 2023/2024
Přihlašujeme závazně žáků naší školy do KLUBU MLADÝCH DIVÁKŮ a žádáme, abyste nám ve školním roce 2023/2024 zajistili návštěvu 3 divadelních představení pro každého člena - členský poplatek činí 420 Kč za žáka.

- Zároveň bereme na vědomí závaznost organizačních pokynů (pro základní školy).


V průběhu této sezóny obdrží škola volné vstupenky pro koordinátora KMD dle počtu členů:

ZŠ:
10 - 15 členů 3 x 1 doprovodná vstupenka
16 - 45 členů 3 x 2 doprovodné vstupenky
46 - 70 členů 3 x 3 doprovodné vstupenky
71 a více členů 3 x 4 doprovodné vstupenky

Adresa školy:
ČP:
Město:
Jméno koordinátora KMD školy pro KMD:

E-mail:
Tel. na koordinátora KMD: (telefon)
(mobil)
Jméno zástupce koordinátora KMD:
E-mail zástupce:

Informace o platbě: ÚHRADA ČLENSKÝCH POPLATKŮ JE MOŽNÁ POUZE NA ZÁKLADĚ NÁMI VYSTAVENÉ FAKTURY.
Hromadnou přihlášku stačí vyplnit pouze jednou. Počty členů ZŠ skupin je možno upravovat do 30. září 2023. Druhou fakturu vystavíme po dohlášení konečného počtu členů. Jestliže se liší adresa školy (pro doručování vstupenek) a adresa sídla školy, uveďte to v poznámce. V případě, že je ZŠ skupina doplněna o mladší žáky než 8. a 9. třídy, uveďte to v poznámce. Děkujeme.Vyplňte počet žáků
z jednotlivých tříd:
8. třída (tercie) 9. třída (kvarty) počet mladších žáků
doplňujících skupinu
počet žáků:

OZNAČTE NEHODÍCÍ SE DNY - Doporučujeme neškrtat víc než 3 dny.

 
 

OZNAČTE kdy PREFERUJETE návštěvy představení - výběr pouze odpoledních představení je výrazně omezenější oproti večerům, možnost odpoledne i večer umožňuje pestřejší nabídku představení.

Pouze odpoledne: Odpoledne i večer Pouze večer

Vyberte možnost platby: složenkou   bankovním převodem   fakturou  


PŘIPOMÍNKY A PŘÁNÍ:Dne 02. 06. 2023 02:42:50


KMD
code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011